Dyżury specjalisty ds. lasów (marzec – kwiecień 2020)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Marzec – Kwiecień 2020:

02.03. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
04.03. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
16.03. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
18.03. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
06.04. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
08.04. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
20.04. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
22.04. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

 

 

 

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.