Dyżury specjalisty ds. lasów (sierpień-wrzesień 2017)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Sierpień-wrzesień 2017:

07.08. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 800 – 1100
09.08. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
28.08. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 800 – 1100
30.08. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
11.09. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 800 – 1100
13.09. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200
25.09. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 800 – 1100
27.09. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 800 – 1200

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.