Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej – Klub „SPORTOWIEC” Herby

Wójt Gminy Herby publikuje ofertę Klubu „Sportowiec” Herby z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej”.

Załączniki: