Harmonogram odbioru odpadów (lipiec-grudzień 2018)

Podajemy harmonogram wywozu odpadów na terenie naszej Gminy:

Harmonogram jednorodzinne:

WYWÓZ ŚMIECI – 2018

ZAKRES/MIESIĄC VII VIII IX X XI XII
HERBY: ul. 1-Maja, Asnyka, Orzeszkowej, Sienkiewicza, Kochanowskiego, Słowackiego, Konopnickiej, Mickiewicza, Norwida, Powstańców Śląskich, Sportowa, Żeromskiego, Wieczorka (bez nr 11), Reymonta, Wojska Polskiego 4 8 5 8 9 10
OLSZYNA, KIERZKI, HADRA, MOCHAŁA, PIŁKA 18 21 18 15 13 12
PIETRZAKI, HERBY: ul. Lubliniecka, Zielona, Dworcowa, Głowackiego, Kilińskiego, Katowicka, Krótka, Leśna, Nowa, Ogrodowa, Parkowa, Kościuszki i ul. Wieczorka 11 19 23 20 18 21 21
LISÓW, KOLONIA LISÓW, PUSTKOWIE, GŁĄBY, TANINA, TURZA, BRASOWE, BRASZCZOK, ŁĘG, ŁEBKI, NIWY 25 29 27 26 28 27
KALINA, CHWOSTEK, OLEKSIKI, OTRZĘSIE, DRAPACZ, CZTERY KOPY 26 30 28 30 29 31

 

WIELKOGABARYTY :

03.10.2018 – HERBY, PIETRZAKI, KALINA, CHWOSTEK, OLEKSIKI, OTRZĘSIE, DRAPACZ, CZTERY KOPY

04.10.2018 – LISÓW, KOLONIA LISÓW, GŁĄBY, PUSTKOWIE, TANINA, ŁĘG, ŁEBKI, BRASZCZOK, NIWY, BRASOWE, TURZA, OLSZYNA, KIERZKI, HADRA, MOCHAŁA, PIŁKA

 

 

Harmonogram wielorodzinne

 

WYWÓZ ŚMIECI – 2018

ZABUDOWA WIELORODZINNA
HERBY, LISÓW, HADRA, BRASZCZOK, MOCHAŁA
ODPADY ZMIESZANE I SELEKTYWNE LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ
4 19 26 8 23 30 5 20 28
PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
8 18 30 9 21 29 10 21 31