Więcej o: Informacja dotycząca stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów

Informacja dotycząca stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Herby nr XIX/157/20 i XIX/158/20  z dnia 29.12.2020 r. w 2021r. będą obowiązywać następujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Herby:

  • 23,00 zł/osobę/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości segreguje odpady,
  • 46,00 zł/osobę/miesiąc – gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów.

Czytaj więcej “Informacja dotycząca stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów”

Więcej o: Informacja dotycząca odpadów komunalnych

Informacja dotycząca odpadów komunalnych

Informujemy, że w związku z podjętymi uchwałami (Uchwała Nr XI/85/19 Rady Gminy Herby z dnia 27 listopada 2019 r. oraz  Uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Herby z dnia 18 grudnia 2019 r.) od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:

  • 17,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 34,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny – stawka opłaty podwyższonej.
Więcej o: Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych

W załączeniu publikujemy komunikat Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na temat wzrostu cen opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w miastach i gminach województwa śląskiego.

Załącznik: komunikat