II międzyszkolne zawody pływackie

W dniu 27 kwietnia na krytej pływalni w Herbach odbyły się II gminne międzyszkolne zawody pływackie. W rywalizacji na pływali udział wzięli uczniowie z ZPO w Lisowie, ZPO w Herbach i ZPO w Olszynie. Organizatorami byli nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych w Lisowie, którzy przygotowali dyplomy i medale dla zawodników. Otwarcia zawodów dokonała Wójt Gminy p. Iwona Burek, która również wręczyła medale zwycięzcom w konkurencjach przeprowadzonych w pierwszej części, w drugiej części medale i dyplomy wręczyła dyrektor ZPO Lisów p. Katarzyna Adamik. Rywalizacja była bardzo zacięta w miłej sportowej atmosferze.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim którzy brali udział w zawodach.

Dziękujemy organizatorom za inicjatywę i wkład pracy, kadrze pedagogicznej za opiekę nad młodzieżą oraz ratownikom pływalni za sprawne przeprowadzenie zawodów i czuwanie nad bezpieczeństwem zawodników.