Informacja

 

W tym roku obchodzimy kolejną 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji.
Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska
w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej
w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich
i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL. Od 1990 roku  3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. 

Chcąc godnie upamiętnić tegoroczną rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Herby do udziału we Mszy Św. w intencji Ojczyzny, która odprawiona zostanie w dniu 3 maja
w Kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Herbach
o godzinie 930.

 

 

Z poważaniem

Wójt Gminy

Iwona Burek