Informacja dot. gminnych przedszkoli

Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w obliczu epidemii koronawirusa, Wójt Gminy Herby podjęła  decyzję, że gminne przedszkola pozostaną nadal zamknięte co najmniej do 18 maja, z możliwością przedłużenia.

Decyzja powyższa została  podjęta  w oparciu o wnioski Dyrektorów Zespołów Szkolno – Przedszkolnych  w gminie po uzgodnieniu z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz Radami Rodziców.

Mając na uwadze sytuację  epidemiczną  w naszej Gminie oraz w powiecie lublinieckim otwarcie przedszkoli jest niewskazane.

Zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego wznowienie działalności przedszkoli w okresie panującej pandemii COVID-19 obarczone jest dużym ryzykiem transmisji koronawirusa SARS CoV-2, na co narażone będą dzieci podczas pobytu w placówkach.

W każdym momencie jeśli zagrożenie epidemiczne ulegnie złagodzeniu zostanie  rozważona możliwość wznowienia działalności przedszkoli  w gminie.

Załącznik: Opinia PPIS w Lublińcu