Informacja w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Poniżej publikujemy najważniejsze informacje pochodzące ze strony www.gov.pl:

HARMONOGRAM REJESTRACJI:

 • od 15 stycznia rusza centralna rejestracja i możliwość umówienia szczepień dla seniorów, którzy skończyli 80 lat,
 • od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70,
 • 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów,
 • od 18 do 22 stycznia szczepieni będą mieszkańcy DPS-ów. Zorganizowane zostaną dla nich mobilne punkty szczepień.

 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE?

 1. Za pośrednictwem całodobowej i bezpłatnej infolinii Narodowego Programu Szczepień – 989 (22 62 62 989 dla dzwoniących z zagranicy)
  • Można to zrobić osobiście lub poprosić o zapisanie kogoś bliskiego z rodziny.
  • Przed rozmową należy przygotować numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego.
  • Podczas rejestracji konsultant zapisze Państwa na dogodny termin oraz ustali miejsce szczepienia.
  • Na podany numer otrzymają Państwo po rozmowie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
  • Na drugą dawkę zostaną Państwo umówieni w punkcie szczepień po podaniu pierwszej dawki.
  Film instruktażowy dostępny pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=W1CpZm4PAPE
 2. Online poprzez e-Rejestrację dostępną na Internetowym Koncie Pacjenta https://pacjent.gov.pl/
  Aby skorzystać z tego sposobu rejestracji, należy posiadać Profil Zaufany. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymają Państwo powiadomienie SMS, a następnie ponowne przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
  Film instruktażowy dostępny pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=1Xv61tNYltM
 3. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym punktem szczepień.

GDZIE SIĘ ZASZCZEPIĆ NA TERENIE GMINY HERBY?

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Medycyny Rodzinnej SKOR-MED w Herbach, ul. J. Słowackiego 2, informacja telefoniczna (34) 3574 011
Inne lokalizacje punktów szczepień możemy znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien
Szczegółowe i bieżące informacje dotyczące szczepień znajdują się na rządowych stronach: https://www.gov.pl/web/szczepimysie, https://www.gov.pl/web/koronawirus.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI TRANSPORTU NA SZCZEPIENIE DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKÓTW SZCZEPIEŃ
W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Została uruchomiona infolinia dotycząca organizacji transportu dla osób niepełnosprawnych i seniorów nie mających możliwości dojazdu do punktów szczepień:

 1. Dyżur pod nr tel. 698 774 679:
  – poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7:30 do 15:30
  – wtorek w godz. od 7:30 do 15:30
  – piątek w godz. od 7:30 do 15:00
 2. Osoba do kontaktu: Agnieszka Ledwoń

 

 

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Herby, uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Herby nie odpowiada za organizację, terminarz oraz jakość świadczonych usług w punktach szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Herby z siedzibą w Herbach przy Lublinieckiej 33, 42-284 Herby.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia transportu osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e), art. 9 ust. 2 lit. i ) RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, a w szczególności podmioty realizujące usługę transportu osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby archiwizacji dokumentacji, według okresów wskazanych w przepisach szczególnych, w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, prawo do ich sprostowania;
 7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.