Ankieta Stowarzyszenia LGD “Leśna Kraina Górnego Śląska”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczyna prace nad przygotowaniem dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy. Aktualnie trwają rozmowy nad wprowadzeniem wielofunduszowości dla LGD w okresie programowania na lata 2021 – 2027. Formuła ta pozwoliłaby na realizowanie projektów za pośrednictwem LGD nie tylko ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jak dotychczas, ale również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużą nam w przygotowaniu diagnozy potrzeb dla obszaru LGD. Ankieta będzie aktywna do 20.01.2021 r.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=de9d7256d2&&c=22554ec2

Ankietę należy wypełnić elektronicznie. Aby się do niej przygotować można posłużyć się jej wersją papierową w formie pliku PDF do wydruku.