Informacje Prezesa KRUS

Informacje Prezesa KRUS dotyczący bezpieczeństwa pracy podczas żniw oraz zagrożeń dla dzieci w trakcie wakacji, ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz konkursu dla dziennikarzy organizowany przez KRUS: „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”