Kominikat IMGW

W załączeniu przekazujemy komunikat IMGW dotyczący zjawisk atmosferycznych w najbliższy weekend.

Załącznik: skan komunikatu