Informacja Poczty Polskiej

Poczta Polska - logo

W załączeniu publikujemy informację Poczty Polskiej dotyczącą możliwości współpracy poprzez prowadzenie placówki pocztowej na zasadach agencyjnych.

Załącznik: Skan informacji