Konsultacje społeczne dot. utrzymania czystości i porządku w Gminie Herby

Zarządzenie nr OP.0050.63.2020 wójta Gminy Herby z dn. 16.09.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącego projektu uchwały wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.