Konsultacje społeczne dot. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr OP.0050.87.2020 Wójta Gminy Herby z dn. 22.12.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów uchwał wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załączniki: