Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016 – 2022

Szanowni Państwo,

Od lutego 2016 roku prowadzone były  prace związane z przygotowaniem „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2016- 2022”.

Strategia ta z jednej strony ma  integrować i pobudzać działania samorządu jednostek tworzących ten obszar ale przede wszystkim powinna odpowiadać w możliwie największym stopniu na oczekiwania mieszkańców oraz umożliwiać im realizację własnych zamierzeń i aspiracji życiowych.

Obszar Funkcjonalny Biały Śląsk obejmuje 17 gmin zlokalizowanych w centralno-zachodniej części województwa śląskiego. W skład tego obszaru wchodzą miasta tworzące w części tzw. rdzeń Metropolii Górnośląskiej tj. Bytom, Tarnowskie Góry oraz Radzionków, lokalny ośrodek rozwoju – miasto Lubliniec, oraz miasta i gminy powiatów lublinieckiego i tarnogórskiego, tj. Miasto Kalety, Miasto Miasteczko Śląskie Gmina Boronów, Gminę Ciasna, Gminę Herby, Gminę Kochanowice, Gminę Koszęcin, Gminę Krupski Młyn, Gminę Pawonków, Gminę Tworóg, Miasto i Gminę Woźniki, Gminę Świerklaniec i Gminę Zbrosławice. Oprócz władz samorządowych miast i gmin tworzących obszar Białego Śląska w pracach uczestniczy również Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

W wyniku prowadzonych prac, w tym warsztatów strategicznych, prac analitycznych i badań ankietowych przeprowadzonych we wszystkich gminach tworzących obszar Białego Śląska, eksperci wykonawcy zadania – Fundacji Kreatywny Śląsk przygotowali projekt Strategii.

W związku z tym zapraszamy Państwa i informujemy o możliwości zgłoszenia uwag i propozycji do przygotowanego projektu Strategii. Poniżej cała teść projektu Strategii (200 stron) oraz jego streszczenie (42 strony).

Uwagi można zgłaszać w terminie do  28 sierpnia 2016r. droga elektroniczną poprzez poniższy formularz zgłaszania uwag  lub na e-mail: bialy@kreatywnyslask.pl

Po zakończeniu konsultacji społecznych, rozpatrzeniu zgłoszonych uwag oraz korekcie i edycji tekstu zostanie przygotowany ostateczny projekt dokumentu.

Całość projektu Strategii (200 stron)

Streszczenie projektu Strategii (42 strony)

Formularz zgłaszania uwag: https://www.interankiety.pl/i/QLWd7EpE

Dokumenty są również dostępne na stronie wykonawcy tj.Fundacji Kreatywny Śląsk http://www.kreatywnyslask.pl