Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Herby.

Przedmiotowy projekt uchwały dostępny w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.