KRUS informuje: Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

O trzy miesiące zostanie przedłużona wypłata: rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych (uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy), dodatków pielęgnacyjnych, świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Szczegóły w komunikacie KRUS