Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy o konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Herby w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.

Załącznik: skan zarządzenia i o ogłoszenia o konkursie