Ogłoszenie wyników konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze kultura fizyczna, sport i turystyka Gminy Herby na rok 2016 znajdą Państwo w załączniku.