Podziękowania

Tegoroczne Dożynki Gminne inne niż w latach poprzednich zgromadziły jednak na uroczystej mszy świętej dożynkowej odprawionej w kościele parafialnym w dniu 6 września 2020 r w Lisowie rolników z rodzinami, radnych, mieszkańców gminy. Przybyli przedstawiciele sołectw z terenu gminy w pięknych strojach ludowych z koszami pełnymi darów ziemi. Uroczystość uświetnili swoją obecnością również strażacy z pocztami sztandarowymi. Msza dożynkowa była połączona z dożynkami parafialnymi, a zaszczytną rolę Starostów pełnili Adam i Bożena Sojka

Pragniemy Wszystkim uczestnikom podziękować za udział w mszy dożynkowej oraz za złożony chleb z tegorocznych plonów i za wszelkie dary ziemi.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Sołtys Sołectwa Lisów wraz z Radą Sołecką i wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia tej uroczystości i zaangażowały się w przygotowanie mszy dożynkowej oraz wykonały wspaniały wystrój kościoła.

Przekazujemy Wam Rolnicy wyrazy uznania i podziękowania za trud i wysiłek, bo to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika trafia na ołtarz, a później na stoły w naszych domach chleb, który jest symbolem dostatku, sytości i obfitości.

Dziękujemy Wszystkim za liczny udział.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Kozielski 
Wójt Gminy
Iwona Burek