Pożegnanie

“Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

Z głębokim  żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Herbach
Ś.P  TERESY  PILARZ

Żegnamy  długoletniego nauczyciela, osobę oddaną swojej pracy, wspaniałego pedagoga, lubianego przez dzieci i rodziców.  Zawsze pełną życzliwości  i ciepła jakim obdarzała każdego, a w szczególności uczniów najmłodszych klas, których była przez długie lata wychowawcą.

Więcej…