Ogłoszenie praca na zastępstwo

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r poz. 530) w związku z nieobecnością usprawiedliwiona inspektora ds. gospodarki komunalnej w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Herby zachodzi konieczność zatrudnienia pracownika na zastępstwo w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Pobierz plik ogłoszenia