Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej – Klub “SPORTOWIEC” Herby

Wójt Gminy Herby publikuje ofertę Klubu “Sportowiec” Herby z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: “Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej”. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.