Rządowy program “Dobry Start”

Wnioski dotyczące programu „Dobry Start” będą przyjmowane od 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – empatia.mrpips.gov.pl oraz od 1 sierpnia 2018r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną, papierową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach. Ostateczny termin złożenia wniosków to 30 listopada 2018r.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach przy
Lublinieckiej 33, w pokoju nr 6.

Informacji oraz odpowiedzi na pytania dotyczące programu „Dobry Start” można uzyskać pod nr tel. 34 3574-100 wew. 27 oraz pod nr tel. 507 231 073, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej dsr@gopsherby.pl.

W załączeniu wzór wniosku „Dobry Start”.