Wyniki konsultacji społecznych – ustalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Herby.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie naszego Biuletynu Informacji Publicznych.