Wyniki konsultacji społecznych – ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie naszego Biuletynu Informacji Publicznych.