Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Herby od 21 czerwca 2018

W załączeniu publikujemy decyzję PGW Wody Polskie w Poznaniu wraz z taryfą oraz informację Gminy Herby dotyczącą zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Herby, na okres 36 miesięcy