Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Herby znajdują się w załączniku.