Wyprawka szkolna 2016/2017

Wzorem lat ubiegłych również w roku szkolnym 2016/2017 będzie realizowany rządowy program pomocy uczniom “Wyprawka szkolna”. Dotyczy on pomocy finansowej na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra edukacji oraz materiałów edukacyjnych.

Załączniki:

  1. Wyprawka szkolna – informacja dla rodziców
  2. Zarządzenie Wójta Gminy – termin skałdania wniosków