XIX Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Konkurs promujący zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa.

 

Pobierz plik informacji

Pobierz regulamin konkursu

Pobierz formularz zgłoszeniowy