Zarządzenie Wójta w sprawie konsultacji społecznych

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 r.

Zarządzenie i projekt programu w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.