Zdalna szkoła +

Gmina Herby otrzymała rządowe dofinansowanie w wysokości 54 999 zł na zakup laptopów dla uczniów z rodzin wielodzietnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła +

Za otrzymane środki gmina dokonała zakupu 21 sztuk laptopów na kwotę 54 999 zł. Sprzęt komputerowy zostanie przekazany szkołom, które użyczą go uczniom z rodzin wielodzietnych na realizację zdalnego nauczania w okresie pandemii koronawirusa.
Baner funduszy unijnych