Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka i decyduje o funkcjonowaniu wszystkich społeczności. Dlatego też, uwzględniając oczekiwania społeczne, stworzono Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwala na rzetelne oraz jasne identyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Od 16 września 2016 roku mapa działa także w województwie śląskim.

Więcej informacji na stronie Śląskiej Policji. Mapa zagrożeń dostępna na stronie: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

 

Plakat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa