Badania ankietowe

Urząd Statystyczny w Katowicach

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy w załączeniu ogólne plakaty o badaniach ankietowych w gospodarstwach domowych o symbolach:

  1. PKZ (Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych) przeprowadzanym w dniach 3 kwietnia – 20 kwietnia  2018 r.,
  2. SSI (Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych) przeprowadzanym w dniach 3 kwietnia – 18 maja 2018 r.,
  3. EU-SILC (Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności) przeprowadzanym w dniach 3 kwietnia – 22 czerwca 2018 r.