Więcej o: Komunikat GDDKiA

Komunikat GDDKiA

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi – opadami deszczu, roztopami, oraz odnotowanymi zgłoszeniami lokalnych podtopień na nieruchomościach przyległych do dróg krajowych, a także mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg krajowych administrowanych przez tut. Rejon, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca się z prośbą o pilne przekazanie załączonej informacji.

Więcej o: Wycinka drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków

Wycinka drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi obowiązku uzyskiwania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków po wejściu w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r. poz. 2249), Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach przypomina, że wejście w życie ww. przepisów pozostaje bez wpływu na treść ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.).

Szczegóły w załączonym piśmie.

Więcej o: Turniej w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Herby

Turniej w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Herby

Dnia  26 lutego 2017 r. w hali sportowej Zespołu Palcówek Oświatowych odbył się kolejny turniej o Puchar Wójta Gminy Herby w tenisie stołowym. Organizatorem tradycyjnie był LKS Lisów. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów była  liczba uczestników. Ogółem startowało 86 zawodników w trzech kategoriach: junior, senior i open.  Najlepszym zawodnikom w poszczególnych kategoriach gratulacje oraz puchary i dyplomy wręczyła Pani IWONA BUREK – pełniąca funkcję Wójta Gminy Herby wraz z członkiem klubu LKS Lisów p. Henrykiem Malchrem. Czytaj więcej “Turniej w tenisie stołowym o Puchar Wójta Gminy Herby”

Więcej o: Kultywowanie tradycji

Kultywowanie tradycji

Corocznie, na zakończenie karnawału mieszkańcy sołectwa Chwostek „Chodzą z Niedźwiedziem”. Jest to grupa kolędników przebrana za strażaka, cygankę, policjanta, para młodych odwiedzająca domy i składające życzenia. Kolędnicy zapraszali również na zabawę ostatkową. Cieszymy się, że są młodzi pasjonaci, którzy kultywują tradycję  a  jednocześnie dobrze się bawią.

Więcej o: Apel

Apel

Zwracam się z apelem do wszystkich Mieszkańców,  szczególnie zaś do właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości, aby przystąpić do pozimowych porządków na rzecz utrzymania czystości na terenie naszej gminy.

Gmina rozpoczęła  już prace w tym zakresie. Z chodników, ulic i pasów zieleni na bieżąco usuwane są nieczystości.

Dlatego proszę o przyłączenie się do wiosennych prac porządkowych, w poczuciu solidarnego obowiązku, a nade wszystko potrzeby  o dbałość i pozytywny wizerunek gminy.

Iwona Burek – pełniąca funkcję Wójta Gminy

Więcej o: Apel do hodowców drobiu

Apel do hodowców drobiu

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Czytaj więcej “Apel do hodowców drobiu”

Więcej o: UWAGA!

UWAGA!

W dniach 18 i 19 lutego br. (sobota i niedziela) kryta pływalnia w Herbach będzie nieczynna z powodu prac konserwacyjnych. Za utrudnienia przepraszamy.