Informacje o przedterminowych wyborach Wójta Gminy Herby

Informujemy, że wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie dostępne są na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załącznik: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego