Konsultacje społeczne – dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Zarządzenie nr OR.0050.17.2017 Wójta Gminy Herby z dnia 01.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Herby do nowego ustroju szkolnego.

Szczegóły na naszej stronie BIP.

Załączniki:
1. Zarządzenie
2. Projekt uchwały