Dopłaty bezpośrednie

Więcej czasu mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2016 rok.

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tegoroczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia płatności będą pomniejszane o 1 procent.

Szczegóły w załączonym pliku.