Konsultacje społeczne

Przedstawiamy dokumenty w ramach Konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załączniki:

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Herby.