Dyżury specjalisty ds. lasów (kwiecień – maj 2019)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Kwiecień – maj 2019:

15.04. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
17.04. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
29.04. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100

06.05. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
08.05. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
20.05. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
22.05. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

 

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.