Dyżury specjalisty ds. lasów (styczeń – luty 2019)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Styczeń – luty 2019:

21.01. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
23.01. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

04.02. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
06.02. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
18.02. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
18.02. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

 

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.