Komunikat KPPSP w Lublińcu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przypomina o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu spoczywającym na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów. Temat ten jest niezmiernie ważny z uwagi na nadmierne obciążenie konstrukcji dachu, które podnosi ryzyko jego zniszczenia w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo obiektów handlowych
i użyteczności publicznej.

W okresie zimowym występują typowe zjawiska meteorologiczne polegające na opadach śniegu, marznącego deszczu, gołoledzi, zawiesin śniegu oraz niskich temperatur. Należy być przygotowanym na zmienność aury oraz obserwować komunikaty w mediach. Podczas planowania podróży należy uwzględnić zagrożenia wynikające z występowania zjawisk, bowiem mogą nieść zagrożenia dla zdrowia i życia, szczególnie dzieci, osób starszych i zwierząt.