Dyżury specjalisty ds. lasów (wrzesień – październik 2018)

HARMONOGRAM DYŻURÓW SPECJALISTY DS. LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Wrzesień-Październik 2018:

10.09. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
12.09. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
24.09. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
26.09. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

01.10. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
03.10. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200
22.10. – w Urzędzie Gminy Konopiska, w godzinach: 830 – 1100
24.10. – w biurze Nadleśnictwa Herby, w godzinach: 830 – 1200

 

 

Telefony kontaktowe w sprawach gospodarki leśnej, w lasach prywatnych:
607 350 766 lub 34 357 40 09

 

Pobierz skan dokumentu.