Informacja

WITAMY / Ласкаво просимо

„POMOC  UKRAINIE” Ми разом з Україною

Każdy obywatel Ukrainy, który posiada status uchodźcy  w Urzędzie Gminy Herby załatwia / Кожен громадянин України, який має статус біженця в міському управлінні Герби, оформляє:

  1. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie –    pokój Nr 6    /   Заява про присвоєння номера PESELу зв’язку з конфліктом в Україні  –   номер кімнати 6  
  2. Świadczenie jednorazowe 300 zł dla obywatela Ukrainy  – pokój  nr 20 /  Одноразова допомога громадянину України 300 злотих  / номер кімнати  20

Pobierz wniosek / завантажити додаток

Pobierz wniosek / завантажити додаток