Informacja

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska rozpoczęła prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. W dniu 24 sierpnia 2022 r. LGD odwiedzi Gminę Herby, aby przeprowadzić spotkanie konsultacyjne. Będzie ono poświęcone analizie  potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań. Spotkania te odbędą się w każdej z 16 gmin będących członkami Stowarzyszenia.

Na spotkanie już teraz serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego!

Opis procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027

Harmonogram spotkań

Prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym tutaj.

Przed udziałem w spotkaniu zachęcamy do wypełnienia ankiety badającej potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności wobec LGD w nowym okresie programowania tutaj

 

Pobierz ulotkę