Informacja dot. nowych przepisów w zakresie wycinki drzew

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących usuwania drzew bez zezwolenia przekazujemy do publicznej wiadomości pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

 

Załącznik: skan pisma