Informacja o wynikach konsultacji

INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Herby z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 dostępne są w Biuletynie Zamówień Publicznych gminy Herby.