Jakość wody na pływalni w Herbach

Pływalnia Herby

Przedstawiamy decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu, dotyczącą rocznej oceny wody na pływalni w Herbach.

Załącznik: Decyzja wraz z uzasadnieniem.