Kultywowanie tradycji

Corocznie, na zakończenie karnawału mieszkańcy sołectwa Chwostek „Chodzą z Niedźwiedziem”. Jest to grupa kolędników przebrana za strażaka, cygankę, policjanta, para młodych odwiedzająca domy i składające życzenia. Kolędnicy zapraszali również na zabawę ostatkową. Cieszymy się, że są młodzi pasjonaci, którzy kultywują tradycję  a  jednocześnie dobrze się bawią.